Обществени поръчки – профил на купувача

Публикувано: 13.08.2013г. 21:25
Публична покана с предмет „Ремонт на Народно читалище Родопчанка – 2008 с.Рибница, включващ първи етап – покривни, демонтажни работи и подмяна на дограма; втори етап – изолационни работи и мазилки“ – документи за изтегляне: