Дарители

Списък на хора, дарили книги на Народно Читалище „Родопчанка-2008″ с.Рибница

Д-р Денис Инджов

Зехиде Чакърова

Васил Палагачев

Рабие Ахмедчикова

Стела Тинкова

Елка Жекова

Бисер Кидиков

РЕКИЦ Смолян

Светослав Карамфилов

Асан Асанлийски

Николина Костадинова

DSC_0836 DSC_0834

Списък на хора, дарили средства за носии на Народно Читалище

„Родопчанка-2008″ с.Рибница

Д-р Денис Инджов

Бинка Филизова

„Еврострой“ ЕООД

„Юнимекс“ ООД

„Глобал тръст“ ООД

ЕТ „Юлиян Хаджиев“

„Креатив Билд“ ООД

Румен Пехливанов

Пламен Демирев

Виктор Дурев

Калоян Стоилов

Емил Исаев

DSC_0842

DSC_0841

DSC_0848